Hemester 30 juli

Vi fortsätter med hemestertemat.
Nu med populär konstvandring i repris.
Vi upprepar våren 2018:ns konstvandring i Stadsparken. Konstintendent Jesper Blåder
tar oss på ett par timmars vandring runt parken och visar och berättar om de olika konstverken.