Om föreningen

SPF Seniorerna Kamraterna i Örebro

SPF Seniorerna, Kamraterna Örebro bildades för drygt 30 år sedan. Den 24 september 2014 firade vi vårt jubileum. SPF Seniorerna är en politiskt och religiöst obunden organisation med landsomfattande täckning med medlemmar i varje län/distrikt. Vårt distrikt – Örebrodistriktet - omfattar 24 föreningar varav 6 finns i Örebro kommun. Kamraternas medlemmar bor huvudsakligen i Adolfsberg och Marieberg med omnejd. Ganska många av våra medlemmar bor dock i andra delar av kommunen, det finns ingen styrande koppling mellan boende och föreningstillhörighet. Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag samt den som är gift eller sambo med medlem.
Som framgår av vårt program, se under Programblad, har vi en omfattande verksamhet inom ett stort antal områden och aktiviteter. Alltifrån träslöjd och läsecirklar i samarbete med Vuxenskolan. Vi genomför vandringar i vårt närområde vår och höst, resor och teaterbesök såväl i egen regi som då vi anlitar de bussbolag som erbjuder "underhållningsresor". En viktig samarbetspartner är Viking Line som vi anlitar när vi ordnar konferenser och rena nöjesresor eller en kombination av dessa. Vår tidning Senioren som utkommer med 9 nr om året är en uppskattad tidning med intressanta och trevliga reportage och en informationskälla.
Föreningarna i Örebro arbetar för att i samarbete med Örebro kommun förbättra villkoren för pensionärerna vad gäller äldreomsorgen. På förbundsnivå agerar SPF Seniorerna som bevakare och påtryckare av regering och riksda äldrefrågor. Detta arbete sker dels i samarbetet med övriga pensionärsorganisationer, dels genom SPF Seniorerna själva.
Medlemsavgiften i Kamraterna är fn 280 kr per år.