Sms meddelande

Kan vi erbjuda nu till alla som så önskar. Det har vi haft sedan oktober till alla som inte har någon mailadress i medlemsregistret men har ett mobilnummer.

Styrelsen vill att vi når så många som det är möjligt med information. Ett år som 2020 har vi haft många aktiviteter som inte fanns med i programmet. Även i programmet för våren 2021 är det mycket som är oklart och det kan komma alternativ som vi vill bjuda er att ta del av.

Sms blir lite mindre i klartext ( textmängden är begränsat på ett sms) men det kan finnas en länk till information på vår hemsida. Det är bara att klicka på länken så får man samma info som i ett mail. Ring Hans Emanuelsson tel. 070 598 46 4så får ni Sms meddeland