Nytt stadslinjenät i Örebro. Utredningsrapport, mars 2021

Styrelsen för SPF Seniorerna Kamraterna har tagit del av ovan rubricerade utredningsrapport om den framtida kollektivtrafiken i Örebro. Kamraterna är en av SPF Seniorernas lokalföreningar i Örebro kommun med drygt 500 medlemmar med huvudsaklig medlemsförankring genom boende i Adolfsberg-Marieberg med (i vid bemärkelse) omnejd. Utöver diskussion i styrelsen har vi också kontaktats av boende vilka framfört sina synpunkter på de delar av rapporten, vilka berör dem som boende och bussresenärer i området. Mot bakgrund av synpunkter som framförts och reflektioner styrelsen gjort ber vi att få lämna följande synpunkter på de förslag i rapporten där vi känner oss direkt berörda som boende och bussåkande.