Funktionärer

Uppdaterades: 12 september 2019

Kontaktinformation Funktionärer

Informationsansvarig, Pressreferent
Mona Bülow Jönsson
0471-121 47
mona.m.jonsson@gmail.com

Ansvarig för medlemsregistret
Göran Andersson
0471-401 12, 070-602 09 64
goranders@gmail.com

Reseledare
Göran Ernstsson
0471-337 22
goran_ernstsson@hotmail.com

Trafikombud
Håkan Persson
0471-400 61
h.p.g@telia.com

Ledamöter i kommunala pensionärsrådet (KPR)
Britt Gustavsson 0471-337 91
Ros-Marie Jonasson 070-514 50 19
Ersättare
Elsie Fransson 0471-500 77
Ingrid Jensen 070-266 39 99

Webbredaktör
Göran Andersson
0471-401 12, 070-602 09 64
goranders@gmail.com

Valberedning
Albert Karlberg  0471-331 34
Jan-Olle Wikström  0471-207 05
Conny Arvidsson

Revisorer
Ingemar Axelsson
0471-124 41, 070-584 43 84
Rune Karlsson
0471-102 54
rune.g.karlsson@gmail.com
Ersättare
Karl-Gustav Eriksson

Publicerades: 02 mars 2018 Uppdaterades: 12 september 2019