Funktionärer

Uppdaterades: 28 maj 2020

Kontaktinformation Funktionärer

Informationsansvarig, Pressreferent
Mona Bülow Jönsson
0471-121 47
mona.m.jonsson@gmail.com

Ansvarig för medlemsregistret
Göran Andersson
0471-401 12, 070-602 09 64
goranders@gmail.com

Reseledare
Göran Ernstsson
0471-337 22
goran_ernstsson@hotmail.com

Trafikombud
Håkan Persson
0471-400 61
h.p.g@telia.com

Ledamöter i kommunala pensionärsrådet (KPR)
Ros-Marie Jonasson
070-514 50 19
rosejhaga@gmail.com

Asta Bjelkenbrant
0471-211 30
070-651 26 24
asta.bjelkenbrant@hotmail.com

Ing-Margreth Karlsson
0471-109 74
070-413 45 83
ingmargreth.k@gmail.com

Ingrid Jensen
070-266 39 99
inhajensen@gmail.com

Håkan Persson
0471-400 61
070-395 61 50
h.p.g@telia.com

Conny Arvidsson
070-841 32 90

Ersättare KPR:
Elsie Fransson, Britt Gustafsson, Devy Leijon,
Gerd Arvidsson, Mona Jönsson, Egon Lönnqvist

Webbredaktör
Göran Andersson
0471-401 12, 070-602 09 64
goranders@gmail.com

Valberedning
Jan-Olle Wikström  0471-207 05
Conny Arvidsson 070-841 32 90
Gerd Arvidsson 0471-73 50 55, 073-020 05 52
kollen55@live.se

Revisorer
Ingemar Axelsson
0471-124 41, 070-584 43 84
Rune Karlsson
0471-102 54
rune.g.karlsson@gmail.com
Ersättare
Karl-Gustav Eriksson
0471-410 22

Publicerades: 02 mars 2018 Uppdaterades: 28 maj 2020