Bilder från sånggruppen.

Uppdaterades: 22 januari 2017

Bilder från "SPF-kören" och dess aktiviteter t.o.m. 2016

Publicerades: 05 december 2016 Uppdaterades: 22 januari 2017