Historik

Uppdaterades: 12 oktober 2018

Historik

År 1983 startades denna förening av bl.a. Ulla Sjögren-Hansson och Lennart Hammarlund. 2013 firades 30-årsjubileum i Bromboda med ett 125-tal medlemmar och speciellt inbjudna från de närmaste föreningarna.

Till jubileet hade Gert Sandberg ställt samman följande historik:

SPF ELVA 1983-2013

När SPF ELVA bildades den 20 september 1983 hette föreningen Emmaboda SFRF, Sveriges Folkpensionärers Riksförbund. Platsen var Emmaboda Församlingshem och cirka 35 personer deltog i mötet. Bengt Niklasson hälsade välkommen. Distriktsordförande Henning Resebo informerade om SFRF som pensionärsförbundet hette då.

Efter anförandet beslöt de församlade bilda en SFRF-förening i Emmaboda. Till interimsstyrelse för Emmaboda SFRF-förening valdes Lennart Hammarlund som ordförande. Övriga ledamöter: Selmer Vågman, kassör, Ulla Sjögren-Hansson, sekreterare, Sara Arvidsson och Dagmar Johansson. Till revisor valdes Erik Magnusson och till revisorssuppleant Gustaf Niklasson. Som avslutning bjöd Studieförbundet Vuxenskolan på kaffe och Carl-Anton och Isabel bjöd på underhållning.

Under de dryga tre månaderna 1983 hann man med att ha tre sammankomster. Vid det tredje mötet hade medlemsantalet stigit till 65. I verksamhetsberättelsen för tiden 20 sep-31 dec 1983 skrev sekreteraren Ulla Hansson att "föreningen har god vind i seglen".

Vid årsmötet 1984 ökades styrelsens antal. Lennart Hammarlund omvaldes till ordförande. För övrigt omvaldes Selmer Vågman till kassör, Ulla Hansson till sekreterare och Dagmar Johansson till ledamot. Gunnar Ekmark nyvaldes till studieansvarig, och som övriga ledamöter nyvaldes Bengt Niklasson, Magnus Brauer, John Johansson och Ella Franzén. Revisorer Erik Magnusson, omval och Arvid Kvillner nyval.

Under är 1984 ökade medlemsantalet till 110 medlemmar. Redan på våren 1984 ordnades en bussresa till Hjo med 41 deltagare och en bussresa till "Jul i Skåne" den 5 december med 15 deltagare. Kulturinslag förekom. Vissa medlemmar ägnade sig åt sång vilket uppskattades och det hände att någon föredrog en dikt på mötena. Under 1985 ordnades bussresor till Mjölby med 42 deltagare och till Helsingör med 40 deltagare och till Karlshamn med 30 deltagare. Motionsdansen startade samma år och sammanlagt 40 medlemmar ägnade sig åt minigolf under juli - augusti. Medlemstalet steg till 119.

År 1986 ändrades föreningens namn till Sveriges Pensionärsförening SPF och vår förening till ELVA 65 SPF (Begynnelsebokstäverna i församlingarna Emmaboda, Långasjö, Vissefjärda och Algutsboda). Det året startade en ny aktivitet inom föreningen. Man företog sockenutflykter i medlemmarnas bilar. Men man reste också på en fyradagarsresa till Gotland som 34 medlemmar deltog i och en endagarsresa till Vadstena med 33 deltagare.

Bengt Niklasson övertog ordförandeklubban 1988.

Vid årsskiftet 1989-1990 hade medlemsantalet stigit till 165. År 1990 ordnades en resa till Kristianopel, Senoren, Sturkö och Tjurkö och en resa till Helsingborg- Helsingör, då man besökte en keramikfabrik i Gantofta. Båda resorna hade fullsatta bussar.

Föreningen har under årens lopp och med hjälp av duktiga reseledare gjort ett flertal resor som sträckt sig över flera dagar som t ex fyradagarsresa till Bohuslän och en fyradagarsresa till Hälsingland. Många kyrkresor har anordnats genom åren. Alla resor kan inte här räknas upp. Kerstin Köhnke-Elling var under många år reseledare. Hon efterträddes av Sven Widstrand assisterad av Eine Svensson. Lennart Karlsson har varit reseledare tillsammans med Sven Widstrand under många år. Nu är Lennart Karlsson och Göran Ernstsson föreningens reseledare.

År 2000 hade medlemsantalet ökat till 204. Idag är vi 214 medlemmar.

Vi har under åren deltagit i många studiecirklar i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Gunnar Ekmark var tidigt utsedd att ansvara för studieverksamheten. Från 1997 har Siw Lillieborg Weiber lett Öppet husverksamheten. Tage Bjuringer har varit friskvårdsansvarig och lett den manliga gymnastiken under många år. Den kvinnliga gymnastiken har letts av Galina Linneberg. Gillesdansen har Ingrid Fransson, Brita Emricsson och Karin Niklasson stått för. Vi har haft förnämliga sångare, som sjungit i kör och glatt oss övriga med sin skönsång. Ledare för sångkören är sedan många år Stig "Alex" Axelsson. Utmärkt trafikinformatör har Sven Widstrand varit från 1997 till 2012. Efter honom har Göran Ernstsson åtagit sig uppgiften att informera medlemmarna nyheter på trafikområdet. Före Sven Widstrand var Rolf Bivall trafikinformatör i många år. KPR-rapportörer har under tiden varit Lennart Hammarlund, Bengt Niklasson, Gunvor Johansson, Gunilla Franzén, Britt Gustafsson och Elsie Fransson. Rainer Randell var under många år dataansvarig, sedan Knut Åkesson och för tillfället är det Barbro Krona. Programkommittéerna och möteskommittéerna har utfört ett förnämligt arbete till gagn och glädje för oss alla.

Det kan nu vara på sin plats att presentera
våra ordförande under trettio år:

1983-1987 Lennart Hammarlund
1988-1994 Bengt Niklasson
1995-2002 Allan Fransson
2003          Dag Hansson
2004-2010 Karin Hansson
2011 -13 juni 2011 Åke von Schele
(Dödsfall. Vice ordf. Lars Andreasson övertog ordförandeskapet.)
2012- tills vidare Lars Andreasson

Sekreterare under samma tid:
1983-1985 Ulla Hansson
1986-1989 Gunnar Ekmark
1990-2004 Birgit Jansson
2005-2007 Ann-Margret Brodin
2008-2009 Margaretha Wahlgren
2010- tills vidare Lars Johansson

Kassörer åren 1983-2013:
1983-1989 Selmer Vågman
1990-1995 Rune Fransson
1996-1998 GunnarBolin
1999           Rune Fransson
2000-2002 Torvald Bjuringer
2003-2011  Roy Hammar
2012- 2 oktober 2012 Albert Karlberg
2012-10-03 till årsmötet Rune Karlsson
2013- tills vidare Göran Ernstsson

Revisorer under samma tid:
1983-1985 Erik Magnusson
1984-1990 Arvid Kvillner
1986-1993 Martin Bergqvist
1991          Gustaf Niklasson
1992-1997 Eric Klippvik
1994          Sigvard Johansson
1995-2000 Lennart Elling
1998- tills vidare Stig Jonasson
2001- tills vidare Gert Sandberg

Nu vid ingången till ett nytt decennium får vi gemensamt önska vår 30-årsjubilerande förening ett hjärtligt lycka till och instämma i den första sekreteraren Ulla Hanssons ord: Föreningen har god vind i seglen.

GSg 2013-10-08

Publicerades: 12 oktober 2018 Uppdaterades: 12 oktober 2018