Mötesanteckningar o bilder 2015

Uppdaterades: 01 juli 2017

Höstens sista medlemsmöte hölls i Lindås Folkets Hus.

Vice ordförande Rune Karlsson hälsade välkommen.
Innan mötet började fick vi uppleva ett jättefint luciatåg från Lindås-skolans första klass.
SPF-kören gladde oss vid två tillfällen med kända och glada
julsånger. Ett julbord kunde avnjutas innan ordföranden
lämnade information bl a om ändrade rutiner när det gäller
inbetalning av medlemsavgiften och vårprogrammet.
Sölve Ståhl överraskade spontant med en glad solosång till ackompanjemang av Alex och Nanna.
Gert Sandberg läste traditionsenligt TOMTEN av Viktor Rydberg.
Efter lotteridragning och kaffe önskade ordföranden God Jul,
Gott Nytt År och avslutade mötet.

12 november -15 Medlemsmöte i Långasjö Bygdegård.
Tf ordförande Rune Karlsson hälsade välkommen. Det var ett stämningsfullt möte som inleddes med en tyst minut, vi tände ett ljus och tänkte på vår nyligen bortgångne ordförande Lars Andreasson.
Karl-Erik Djurfeldt framförde underbart vackra sånger, Ros-Marie Sandberg ackompanjerade på piano. Ingrid och Thor Åsman visade bilder och berättade från sin resa i Nepal. Rune Karlsson lämnade information från förbundet och distriktet samt påminde om anmälan till julbordet i Lindås den 8/12. Efter förtäring och lotteridagning fick vi njuta av ytterligare vacker musik av Karl-Erik och Ros-Marie. Ordföranden avslutade mötet.


Mötet började med att vi hälsades välkomna av Lars och så sjöng kören fyra låtar. Margareta Johansson från kommunen berättade om olika hjälpmedel för äldre och hur de fungerar. Sedan serverades kaffe och smörgåstårta innan det var dags för kören igen. Det blev flera glada och nya låtar som fick sin premiär.

8 september -15  i Emmaboda församlingshem.
Vice ordförande Rune Karlsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Sångarbröderna under ledning av Hans Möller bjöd på strålande musikunderhållning.
Ett stort antal paket hade inlämnats till paketauktionen som leddes av Rolf Sjökvist.
Rune Karlsson informerade bl a om kyrkresa till Kalmar Domkyrka den 18 oktober. Vissefjärda Teatergrupp inbjuder till teaterpjäs "Marknadsafton" den 19 oktober kl 14.00 i Ordenshuset, SPF i Nybro erbjuder platser till bussresa till Malmö och musikalen Charley´s Tant den 21-22 november, hanteras av Göran Ernstsson.
Efter lotteridragning avslutades mötet.

11 augusti -15 Säsongspremiär i Rävkullens bygdegård.
Rolf Sjökvist hälsade välkommen och vice ordförande Rune Karlsson öppnade mötet. En intressant tipspromenad gav Viola Fransson, Anna-Greta Fransson, Gert Sandberg, Britta Emricsson och Karin Niklasson varsitt välförtjänt pris. Gårdsmusikanterna från Agebo underhöll med glada toner och lockade många att sjunga med i allsångerna.
V. ordföranden Rune Karlsson lämnade information från både föreningens och distriktets styrelsemöten, rapporterade att aktiviteterna gillesdansen, sången och bowlingen startar i september. Efter kaffe och lotteridragning avslutades mötet.

12 maj -15 Uppskattad säsongsavslutning i Långasjö Bygdegård. Elsie Fransson hälsade välkommen och ordföranden Lars Andréasson öppnade mötet. Gillesdansarna fick visa upp sina färdigheter under ledning av Karin Niklasson. En god lunchbuffé kunde vi sedan avnjuta.

Strålande underhållning fick vi av Ingalill Leske som berättade och sjöng om sina upplevelser i teatervärlden.
Ordföranden lämnade aktuell information från distrikt och förbund bl a inbjudan till fyrlänsträffen på Öland den 26 augusti. Redan den 27 maj reser vår förening till Öland, Göran Ernstsson tog upp anmälningar.
Mötet avslutades med kaffe och lotteridragning.
Säsongsavslutning har det också varit, förutom för gillesdansarna, även för körsången som leds av "Alex", bowlingen där Egon Lönnqvist är ansvarig, öppet hus där Siw Weiber håller i trådarna och gymnastiken som vi har tillsammans med Korpen.

14 april -15 Månadsmöte i Vissefjärda församlingshem.
Ordföranden Lars Andréasson hälsade välkommen och öppnade mötet som inleddes med att våra duktiga sångare gladde oss med sin sköna sånger vid två tillfällen under eftermiddagen..
Nyblivne pensionären och även nyblivne ordföranden i Demensanhörigföreningen, Stig-Ove Andersson, berättade om föreningens verksamhet. Efter förtäring var det dags för Sixten Siverland att berätta om Vissefjärda samhälle och om sin verksamhet med viltrökeri.
Ordföranden lämnade information om bl a vilka förmåner vi har som medlemmar i SPF, om en fyrlänsträff på Öland, att dubbdäcken skall bort, om nästa möte som är vårlunch i Långasjö den 12 maj. Göran Ernstsson informerade om resa till Öland den 27 maj. Efter lotteridragning avslutades mötet.

Febrari -15 Välbesökt årsmöte i Emmaboda församlingshem.
Ordförande Lars Andréasson hälsade välkommen. Vid mötesförhandlingarna som leddes av Rune Karlsson omvaldes Lars Andréasson som ordförande för år 2015. Kvarstående ledamöter i styrelsen är Rune Karlsson och Barbro Krona, omval av Lars Johansson,
Gun-Britt Karlsson, Göran Ernstsson och Egon Lönnqvist, Suppleanter är Börje Karlsson, Håkan Persson och Siv Lillieborg-Weiber.
Ansvariga för olika kommittéer och verksamheter utsågs. Vid omröstning beslutades att medlemsavgiften för nästa år, 2016 skall höjas till 250:- kr/år.
Gert Sandberg och Stig Jonasson som varit revisorer i 15 år avtackades med blommor liksom Elsie Fransson som varit KPR-ombud.

Efter förtäring kåserade Stefan Lagesson och spelade upp många kända melodier på sina stenkakor.
Ordföranden lämnade information bl a om förbundets nya namn SPF SENIORERNA.
Det blev inbjudan till filmen "Mamma Mia" den 24 mars i Lindås Folkets Hus då nya och nuvarande medlemmar är välkomna.

Publicerades: 01 juli 2017 Uppdaterades: 01 juli 2017