Pensionärsorganisationsgemensamma projekt

  • 28 november 2019

Två viktiga projekt som pensionärsorganisationerna driver tillsammans: "Vård i livets slutskede på SÄBO" och "Hjälpa äldre som är ofrivilligt ensamma"

Publicerades: 28 november 2019 Uppdaterades: 28 november 2019