Distriktsstämmor

Stämman är distriktets högsta beslutande organ, och skall hållas senast den 15 april.

Motion till stämman kan väckas av medlem eller förening.

Distriktsstämman består av valda ombud för föreningarna och av distriktsstyrelsens ledamöter.

Varje förening får delta med 1 ombud per förening plus 1 ombud per påbörjat hundratal medlemmar, dock högst 9 ombud från samma förening.

Exempelvis får en förening med 80 medlemmar ha 2 ombud och en förening med 230 medlemmar ha 4 ombud.

Välj ett visst års stämma i undermenyn för att läsa stämmans dokument.