Kassör & Sekreterare

Styrelsens kassör: Mari-Ann Josefsson, Tel: 0705-180313, Epost: mariann.josefsson.spf@gmail.com

Styrelsens sekreterare: Maria Jacobsson, SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktet, Huskvarnavägen 40, 554 54 JÖNKÖPING, Tel:073-2671603, Epost: kansli@spf-f.se