Projekt

Här redovisas projekt som är viktiga oss pensionärer. På ett eller annat sätt är Jönköpingsdistriktet inblandade i dessa. Projekten redovisas i tidsordning (senaste projekts dokumentation ligger överst).