Nyheter

Granskning av Vårdcentralerna

Läs slutrapporten gällande granskningen av vårdcentralerna 2019. Vad har hänt sedan 2017? Har vårdcentralerna blivit bättre för äldre? Pensionärer granskar och jämför!