Länspensionärsrådet

Uppdaterades: 12 november 2019

I Länspensionärsrådet (LPR) har vi möjlighet att ta upp de frågor inom landstinget som berör pensionärerna och som vi önskar få belysta eller få lämna synpunkter på.

Publicerades: 04 december 2016 Uppdaterades: 12 november 2019