Länspensionärsrådet

I Länspensionärsrådet (LPR) har vi möjlighet att ta upp de frågor inom landstinget som berör pensionärerna och som vi önskar få belysta eller få lämna synpunkter på.