Spf Seniorernas Värdegrund

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Vi värnar varje persons lika värde och rätt.