Föreningar och Medlemsantal per förening

Uppdaterades: 24 november 2020

Redovisning av medlemsantalet per förening i jönköpingsdistriktet 2019-01-01.

Publicerades: 09 januari 2018 Uppdaterades: 24 november 2020