Föreningar och Medlemsantal per förening

Redovisning av medlemsantalet per förening i jönköpingsdistriktet 2019-01-01.