Fadderlista

Uppdaterades: 19 augusti 2019

För att kunna utbyta information mellan distriktsstyrelse och föreningarna är varje styrelseledamot i distriktsstyrelsen fadder för ett antal föreningar nära ledamotens hemförening.

Publicerades: 19 september 2018 Uppdaterades: 19 augusti 2019