Fadderlista

För att kunna utbyta information mellan distriktsstyrelse och föreningarna är varje styrelseledamot i distriktsstyrelsen fadder för ett antal föreningar nära ledamotens hemförening.