Så här kommer du i kontakt med Jönköpingsdistriktet

Kansliet är vanligtvis bemannat måndag - torsdag.

Postadress:

SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktet
Huskvarnavägen 40
554 54 JÖNKÖPING

Telefon: 0732-67 16 03
E-post: kansli@spf-f.se