Månadsmöte 13 sep.

Tisdagen 13 september samlades 74 medlemmar i SPF Öster till månadsträff på Lindgården.
Ordförande Göran Viklander hälsade alla välkomna och uttryckte glädje över att så många hade hörsammat inbjudan. Göran gav en kortare resumé över vad som hänt sedan senaste månadsmötet och informerade om kommande aktiviteter.
Göran fortsatte med att presentera dagens föredragshållare Bengt Herman och överlämnade därefter ordet.
Bengt Herman gav oss en inblick i Vykortets historia från grunden och dess samband med Utvandringen till USA. Bengt blandade med att berätta om utvandringen och sin unika samling vykort.
Han berättade att redaren Thomas Wilson från Hull i England skickade över sonen John Wilson till Göteborg för att etablera Wilson Line som med sitt fartyg Ariosto därefter transporterade ca 80% av alla utvandrare till Hull i England. Från Hull fick man ta tåget till Liverpool.
När utvandrarna kom till Liverpool så skickade de ofta ett vykort hem för att tala om att nu var det snart dags att lämna England och påbörja färden över Atlanten.
Ett av fartygen, Cunard Lines Campania som transporterade utvandrarna från Liverpool till USA hade 600 passagerare i första klass och 400 i andra klass och 1000 i tredje klass. Fartyget hade en marschfart på ca 20 knop och det tog lite mer än fem dygn över Atlanten till New York. När myndigheterna släppt in utvandrarna i USA så ville de flesta skicka brev eller vykort hem till Sverige för att tala om att man kommit fram.
Ett vykort från USA kostade 2 cent och ett brev 4 cent i porto viket gjorde att de flesta skickade vykort då man hade ont om pengar.
Vi tackade Bengt för hans intressanta berättelse med en chokladkartong och en applåd.

Vi rundade av med kaffe och macka dock ingen kaka som några saknade och en lotteridragning med många fina priser.

Vid tangenterna Kalle Stawiarski

Se fler bilder här