Lördag 26 aug

Start: Prästgårdsvägen 3, Derome

Kommitte:

Gunilla och Sigvard

tel 301 42