Tipspromenad 22 april

Start:
Älgstigen 10, Veddige

Kommitte:

Gertie, Stina, Lennart.

Tel: 30575