Lördag 23 sep

Start: Lerdalsvägen 5, Veddige

Kommitte:

Gull-Britt, Kent, Gullbritt och Sven-Erik

tel 307 08