Resultat hösten 2017

Sammanställning

12 augusti 2017. Antal deltagare 19 st.

Rätt rad: 1X2 1X2 1X2 X

 1. Lars-Olof Danielsson     9 R
 2. Gun Johansson             7 R
 3. Marianne Svensson      6 R

Skiljefråga: 216 st löv
Vinnare: Gerd Johansson, 217 löv

19 augusti 2017. Antal deltagare 32 st.

Rätt rad: 2XX 1X1 XX2 2

 1. Bertil Karlsson      8 R
 2. Monica Eriksson   8 R
 3. Ture Johansson    8 R

Skiljefråga: 8.530 g
Vinnare: Kent Göök: 8.500

26 augusti 2017. Antal deltagare 35 st.

Rätt rad: 2XX 122 X1- 1 (fråga 9 utgår)

 1. Liljan Jagebro           7 R
 2. Bertil Karlsson          7 R
 3. Gunborg Claesson   7 R

Skiljefråga: 4 tim 30 min
Vinnare: Liljan Jagebro 4 tim 32 min

2 sept 2017. Antal deltagare 24 st.

Rätt rad: 122 211 X21 2

 1. L-O Danielsson     9 R
 2. Arne Eriksson        8 R
 3. Monica Eriksson    8 R

Skiljefråga: 43,7 km
Vinnare: Per Nilsson 43 km


9 sept 2017. Antal deltagare 19 st.

Rätt rad: 1XX 2X2 211 X

 1. Gun-Britt Bengtsson 9 R
 2. Sven-Erik Johansson 8 R
 3. Gun Johansson 8 R

Skiljefråga: 143 883 kr
Vinnare: Gunilla Hakenstam 120 000 kr


16 sept 2017. Antal deltagare 32 st.

Rätt rad: 111 XXX 122 2

 1. Bertil Karlsson          7 R
 2. Hans-Ivar Ivarsson   7 R
 3. S-E Johansson         6 R

Skiljefråga: 696 sidor
Vinnare: Sven-Erik Johansson 685 sidor


23 sept 2017. Antal deltagare 32 st.

Rätt rad: 1X2 X2X 112 2

 1. Kentzy Nilsson         7 R
 2. Monica Eriksson       7 R
 3. Ulla-Britt Persson      6 R

Skiljefråga: 116 mm
Vinnare: Anna Tjärnmo 112 mm