Lördag 16 sep

Start: G:a affären, Espeviksvägen, Åskloster

Kommitte:

Birgit, Jan-Erik, Marianne och Yngve

tel 62 35 50