Lördag 2 sep

Start: Kulla skola, Veddige

Kommitte:

Totti, Hasse, Lillian och Ragnar

tel 388 24