December utskick

Detta utskick är ställd till regionen.

Vi föreslår utveckling istället för avveckling!

Frustration och besvikelse infinner sig hos många i Region Hallands inland när nyheten om förslaget till nedläggning av vårdcentralsfilialen i bl a Kungsäter, en serviceort, kablas ut. Detta verkar i dessa tider bakvänt då behovet av all vård är större än någonsin. Vilka kriterier man lutar sig mot kan man bara gissa. Utifrån vårt lokala perspektiv upplever vi att man under en längre tid succesivt har skurit ner på tillgängligheten.

- Dagarna då det är öppet har minskat kraftigt och under vissa tider när det varit personalbrist har filialen varit helt stängd. Detta har enbart kommunicerats med en lapp på dörren. Informationen på Vårdcentralens hemsida är oerhört bristfällig. När det sköts på detta sätt så innebär det att det inte finns någon kontinuerligt och osäkerheten angående öppettider för ortsbefolkningen blir stor.

- Man har tidigare försvårat tillgängligheten till filialerna genom att ta bort telefonen då man kunde få direktkontakt vid öppettiderna.

- Långt tidigare har man dessutom flyttat BVC till modercentralen i Veddige. Med kommunens FÖP och med ökat antal barnfamiljer borde den återgå.

- Om besöksfrekvensen minskat så är det ju i Corona tider likadant överallt. Tillsammans med punkterna ovan gör det att ingen tillförlitlig statistik finns att få fram.

- Filialens läge i kommunens lokaler med närhet till äldreomsorg och skolor är lätt att nå för alla, med parkering i närheten dessutom.

- Kungsäter har traditionellt sett hört mer till Horred än Veddige. I Horred finns en vårdcentral som blir mer tillgänglig än Veddige, finns det möjlighet att skriva sig där istället vid en nedläggning även om det tillhör en annan region?

- Hallandstrafiken erbjuder inga transportmöjligheter till Veddige. I Horred finns fortfarande taxi, annars måste man beställa från Varberg eller Kungsbacka. Många äldre kan själva köra i närområdet men kommer behöva färdtjänst eller liknande för att ta sig till vårdcentralen. Miljömässigt borde vi istället gå mot mindre transporter allt enligt alla riktlinjer, Parisavtal och agenda 2030.

- Innebär inte detta förslag att man "skyfflar över" kostnader för både lokaler och färdtjänst på kommuner istället?

Välbefinnande och livskvalité, där viss service inbegrips, är för många av oss viktiga kriterier även om de inte går att värdera ekonomiskt. Dock är en lätt tillgänglig närsjukvård bästa garanten för att undvika / minska följdsjukdomar. Detta borde ligga i regionens ekonomiska intresse, då det annars kan innebära ökade kostnader för specialistvård.

Vi menar att det inte är försvarbart att lägga ner filialerna med hänvisning till ovan nämnda argument. En likvärdig vård bör även innefatta närhet åtminstone när det gäller "basutbudet"

SPF Seniorerna Kungsätersbygden

Kungsäter-Gunnarsjö Bygdelag, Karl Gustav Bygdelag