Nyheter

En stor lättnad för alla 70+

SPF Seniorerna: En stor lättnad - Det här är en lättnad för oss, det har varit en tuff tid för många av oss en kvarts miljon medlemmar i SPF Seniorerna.

Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19

Varje äldreboende tar fram sina egna rutiner anpassade till sin verksamhet