Nyheter

Körstämma!

Årets körstämma kommer att hållas 21 oktober i Kristinehallen, Falun. Vi hoppas så många körer som möjligt i lokalföreningarna som vanligt vill hörsamma inbjudan. Stämman är mycket uppskattad och välbesökt. Margareta Dunkars håller tillsammans med körledare Margareta Åberg, Falun i de praktiska arrangemangen.

  • 09 april 2018 08:10

Nytt vid föreningarnas årsmöten

Vid föreningarnas årsmöten skall medlemsavgiften för år 2019 klubbas och även beslut om stadgeändring efter kongressbeslut.

  • 09 februari 2018 04:38

Ny webbredaktör utsedd

Till ny webbredaktör för Daladistriktet har utsetts Sten Franson som till vardags rattar Husbys hemsida och är tillika sekreterare i föreningen. Honom når ni på spfdalaweb@telia.com

  • 09 februari 2018 03:41

SPF Seniorerna i valet 2018

Söndagen den 9 september har vi möjlighet att påverka vår situation som senior genom att rösta till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige.

  • 06 februari 2018 05:41