Om distriktet

Uppdaterades: 04 januari 2017 Skriv ut

Några fakta om SPF Seniorerna Daladistriktet. Distriktet består av 20 föreningar med tillsammans drygt 9000 medlemmar. -

Klicka här för att komma till en förteckning över distriktets föreningar. Där kan du sedan klicka dig vidare till den förening som du är intresserad av.

Föreningarna är indelade i fem samverkansområden.
Stadgarna som är antagna på årsstämman 2015-03-26, kan du hitta här.

Målsättning och uppgift

SPF Seniorerna erbjuder:

 • Äldrepolitik - pigg och synlig
 • Personlig utveckling - lättillgänglig och vital
 • Friskvård och idrottsverksamhet
 • Medlemsförmåner - bra och givande
 • Trivsam gemenskap
 • SENIOREN, vårt prisbelönade Nyhetsmagasin

Distriktets uppgift:

Distriktet har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF Seniorernas ändamål genom att:

 • bistå sina medlemsföreningar med råd och upplysningar rörande verksamheten
 • verka för samordning av den verksamhet som bedrivs av pensionärsråden inom region, landsting och kommuner
 • verka för nybildning av föreningar
 • samverka med närliggande distrikt då verksamheten främjas därav
 • stimulera till studiecirklar och andra fritidsaktiviteter inom föreningarna samt
 • arrangera utbildning, studiedagar, informationskonferenser och andra sammankomster för föreningarna.

SPF Seniorerna Daladistriktet är partipolitiskt obundet

Distriktets målsättning:

 • Att tillvarata och främja pensionärernas sociala och ekonomiska intressen
 • Att lämna information i samhällsfrågor som berör pensionärer
 • Att främja studier och annan kulturell verksamhet
 • Att främja friskvård, samt att i övrigt verka för god livskvalitet
Publicerades: 28 september 2015 Uppdaterades: 04 januari 2017