Om Daladistriktet

Uppdaterades: 02 juni 2020

Distriktet består av 20 föreningar med tillsammans drygt 9000 medlemmar.

Klicka här för att komma till en förteckning över distriktets föreningar. Där kan du sedan klicka dig vidare till den förening som du är intresserad av.

Föreningarna är indelade i fem samverkansområden.

Målsättning och uppgift

SPF Seniorerna erbjuder:

 • Äldrepolitik - pigg och synlig
 • Personlig utveckling - lättillgänglig och vital
 • Friskvård och idrottsverksamhet
 • Medlemsförmåner - bra och givande
 • Trivsam gemenskap
 • SENIOREN, vårt prisbelönade Nyhetsmagasin

Distriktets uppgift:

Distriktet har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF Seniorernas ändamål genom att:

 • bistå sina medlemsföreningar med råd och upplysningar rörande verksamheten
 • verka för samordning av den verksamhet som bedrivs av pensionärsråden inom region, landsting och kommuner
 • verka för nybildning av föreningar
 • samverka med närliggande distrikt då verksamheten främjas därav
 • stimulera till studiecirklar och andra fritidsaktiviteter inom föreningarna samt
 • arrangera utbildning, studiedagar, informationskonferenser och andra sammankomster för föreningarna.

SPF Seniorerna Daladistriktet är partipolitiskt obundet

Distriktets målsättning:

 • Att tillvarata och främja pensionärernas sociala och ekonomiska intressen
 • Att lämna information i samhällsfrågor som berör pensionärer
 • Att främja studier och annan kulturell verksamhet
 • Att främja friskvård, samt att i övrigt verka för god livskvalitet
Publicerades: 28 september 2015 Uppdaterades: 02 juni 2020