Styrelsen

Uppdaterades: 05 juli 2017 Skriv ut
--todo--

Lennart Nilsson

Styrelsen Ordförande

--todo--

Lars Åke Carlsson

Styrelsen Vice ordförande

--todo--

Marianne Häggblom

Styrelsen Sekreterare

--todo--

Per Kjellin

Styrelsen Kassör

--todo--

Gunnar Andersson

Styrelsen Ledamot

--todo--

Maj-Lis Burtus

Styrelsen Ledamot

--todo--

Mona Engberg

Styrelsen Ledamot

--todo--

Ivar Josefsson

Styrelsen Ledamot

--todo--

Bengt-Olof Olsson

Styrelsen Ledamot

--todo--

Bengt Simonsson

Styrelsen Ledamot

--todo--

Stig Sjöholm

Styrelsen Ledamot

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 05 juli 2017