Värdegrund för SPF Seniorerna

Uppdaterades: 09 maj 2018

Värdegrund för SPF Seniorerna

  • SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
  • Vi värnar varje persons lika värde och rätt. 
  • Rätten till ett gott och värdigt liv är centralt för SPF Seniorerna.
  • Vi visar varandra respekt och hänsyn och tar tillvara de erfarenheter och den kompetens, som finns bland seniorer. 
  • För att uppnå detta fokuserar vi på livskvalitet och valfrihet genom påverkan på alla plan, nationellt, regionalt och lokalt.
Publicerades: 29 oktober 2017 Uppdaterades: 09 maj 2018