Samtyckesblanketter, GDPR

Uppdaterades: 15 september 2018

Här finns två blanketter för att få medlemmars godkännande för publicering på SPF Seniorernas hemsidor. En för enskild medlem och en lista för flera.

Publicerades: 01 juni 2018 Uppdaterades: 15 september 2018