Funktionärer

Uppdaterades: 05 juli 2017 Skriv ut
--todo--

Bo Bjerner

Pensionärsråd-LPR

--todo--

Jan-Olof Blomberg

Läkemedelsansvarig

--todo--

Maj-Lis Burtus

Pensionärsråd-KPR

--todo--

Lars Åke Carlsson

Utbildning

--todo--

Mona Engberg

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

--todo--

Åke Eriksson

Revisor

--todo--

Karl-Erik Finnäs

Valberedning

--todo--

Bengt Hållén

Webbredaktör

--todo--

Marianne Häggblom

Väntjänst

--todo--

Stig Jakobsson

Webbredaktör

--todo--

Odd Jansson

Revisor

--todo--

Thure Klintman

Resor

--todo--

Lennart Lidström

Pensionärsråd-LPR

--todo--

Olle Nelson

Valberedning

--todo--

Gunnar Olsson

Valberedning

--todo--

Arne Pettersson

Valberedning

--todo--

Stig Sjöholm

Trafik,Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 05 juli 2017