Facebook för din förening?

Uppdaterades: 01 juni 2018

Information om hur man skapar ett Facebook konto för sin förening.

Förbundet har tagit fram SPF Seniorernas Facebookskola som från grunden och steg för steg är en god hjälp på vägen att gå med i och hantera Facebook. Instruktioner finns såväl för den enskilda personen som vill bli medlem och använda Facebook för privat bruk som för en förening som vill skapa och driva en Facebooksida för att bredda kommunikationen till medlemmarna.

Klicka här för att få komma till Facebookskolan

Publicerades: 09 april 2018 Uppdaterades: 01 juni 2018