27 april 2018

Uppdaterades: 17 maj 2018

Ordförande- och utbildningskonferens 27 april 2018

Ett 50-tal funktionärer samlades på Hotell Lerdalshöjden för en konferens med följande programpunkter:

- Vår verksamhetsplanering 2018
- Vad gör förbundet med pengarna
- Inför valet
- Föreningsguiden
- Dataskyddsförordningen

Mål och inriktning 2018 - 2020
Gruppdiskussioner företogs om hur vi ska kunna få fler och engagerade medlemmar. Hur vi ska öka vår synlighet. Grupperna diskuterade också Facebooks vara eller inte vara i SPF.

Förbundet har idag 265.000 medlemmar. Synligheten ökar genom lokala insatser med insänt material till tidningarna. I samband därmed berättades att under 2017 har förbundet, totalt, fått en uppmärksamhet i media som skulle innebära att, om man skulle köpt media, skulle ha kostat 400 milj kronor.

Pengar ut och in
Lars Åke Carlsson berättade om förbundets budget och om varifrån intäkterna kommer och hur pengarna används.

Valåret 2018
Det finns en hel del material på förbundets Intranet att hämta när det gäller att påverka inför valet.
Om en förening vill göra akiviteter så har distriktet en budget på 80.000 varur föreningen kan söka bidrag. Skicka ansökan till Distriktet!

Föreningsguiden
Ordf Lennart Nilsson berättade om Föreningsguiden och uppmanade till att ta del av innehållet och använda det.

Dataskyddsförordningen GDPR
Lars Åke Carlsson drog de huvudsakliga reglerna för den nya lagen som gement kallas GDPR. Många frågor kom upp och alla kunde inte besvaras. Lagen träder i kraft 25 maj och arbete pågår inom förbundet för att utmejsla regler och rekommendationer. Fortsättning följer således.

Vill du se Lars Åkes PowerPoint presentation? Klicka här.

Publicerades: 27 april 2018 Uppdaterades: 17 maj 2018