Rapporter från Pensionärsrådet KPR

Uppdaterades: 09 maj 2018

KPR - Kommunala pensionärsrådet finns i varje kommun där representanter för pensionärsorganisationerna av kommunens politiker och tjänstemän får information om frågor som rör äldreomsorgen - och möjlighet att framföra sina synpunkter.

KPR - Kommunala pensionärsrådet

KPR - Kommunala pensionärsrådet finns i varje kommun där representanter för pensionärsorganisationerna av kommunens politiker och tjänstemän får information om frågor som rör äldreomsorgen - och möjlighet att framföra sina synpunkter. En viktig uppgift för KPR är att bevaka att kommunen följer de lagar och förordningar som gäller beträffande äldreomsorgen - i första hand Socialtjänstlagen.

Daladistriktet driver en kampanj för för att öka verksamheterna i KPR i alla distriktets kommuner. Du kan hitta exempel på reglementen för KPR här: Mora respektive Älvdalen.

Maj-Lis Burtus, KPR-ansvarig i SPF Daladistriktet

Se redovisningar från våra inspirationsdagar om KPR

KPR inspirationsdag 26 april 2018 inför valet.

2017-10-05 Inspirationsdag med KPR/LPR-ansvariga

2017-05-04 Inspirationsdag med KPR/LPR-ansvariga

Publicerades: 03 juli 2017 Uppdaterades: 09 maj 2018