Event i IT kaféet

Den senaste tiden har det inträffat olika saker eller skett utvecklingar som fått oss att ompröva formen för vårt IT kafé.

Torsdagen den 12 oktober. Visar vi hur uppkopplingen mot tidningar i bibliotekets tjänst fungerar. Personal från biblioteket kommer att närvara för att hjälpa oss. Varför betala för något du kan få gratis.

Tisdagen den 17 oktober kommer Datia och hjälper oss att hitta rätt utrustning för telefoni, tidningsläsning och annat.

Torsdagen den16 november kommer vi att visa och demonstrera nya IT baserade söktjänsterna som Bing Chat och Chat GPT.