Månadsträffar

Den första tisdagen i varje månad kl 15.00 har vi våra månadsträffar på Kulturhuset Hav och Land

Kostnaden är 80:-/gång (kan variera vid speciella tillfällen) för kaffe med dopp och en varierande och trevlig underhållning. Varje gång har vi ett stort och spännande lotteri med fina vinster.
Vi tar alltid med oss en egen kaffe/the-kopp, så slipper vi disken efteråt!

Från och med november 2021 vill vi att alla anmäler sig i förväg till våra månadsträffar. Det finns flera anledningar till detta, den främsta är naturligtvis att det underlättar för vår planering när det gäller mat och liknande.
En annan är att vi tycker det är naturligt att veta vilka medlemmar som kommer på våra möten. Vi tror att bättre underlag i detta avseende underlättar vårt arbete att försöka skapa en mer attraktiv förening för flera.
För att kunna begära kommunalt aktivitetsstöd behöver vi också ange mur många som var närvarande på mötet. Inte bara till antalet utan även könsfördelningen.
Slutligen underlättar det vår interna kontroll och redovisning.