Årsmöte 6:e febr

Ni kallas härmed till ordinarie årsmöte i Kulturhuset Hav o Land kl 15oo.

Månadsträffen i febr är samtidigt också vårt årsmöte. 
Vi återkommer med stadgeenliga handlingar i god tid före årsmötet.

För underhållningen står Peter Bohlin från Bohus Malmön, en känd trubadur med Bohuslän som tema.

Se bif affisch.