Om föreningen

SPF Seniorerna Sotenäs arbetar aktivt för att tillgodose behovet av vård, omsorg och ett bra boende för äldre. Vi erbjuder våra medlemmar ett stimulerande liv genom kurser och olika aktiviteter. Genom resor i närområdet till teatrar, olika kulturevenemang och en årlig längre resa, berikar vi vårt kunnande och stärker gemenskapen. Basen för vår verksamhet är våra MÅNADSTRÄFFAR.

SPF Seniorena Sotenäs är en förening som verkar i hela Sotenäs kommun. Från februari 2019 blev SPF Soten (Kungshamn/Smögen) nedlagd och medlemmarna gick in i vår förening, något som gör att föreningen nu har 360 medlemmar. 

Föreningen är öppen för alla pensionärer. Vi är anslutna till SPF Seniorerna, som är politiskt och religiöst obundet.

Medlemskap
 §3 i stadgarna efter beslut av 2008 års kongress lyder:
Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag, den som har fyllt 61 år, eller den som är gift eller sambo med medlem. Beviljat medlemskap gäller enbart i en SPF-förening. Medlemskap gäller från den dag medlemsavgiften är betald.

Vi är aktiva inom två huvudområden.
A.
Det ena är att genomföra aktiviteter som bidrar till en bra livskvalitet för våra medlemmar.

Varje år genomför vi ett antal resor, vi har t ex haft resor till Kiruna, Gotland, Österlen, Dalslands kanal, Norge, Tyskland o s v. Nya resmål tillkommer hela tiden!

Såväl kroppen som huvudet behöver hållas i trim. Vi spelar bl. a. boule, golf, mattcurling, har promenader och vattengympa. Kursutbudet kan bestå av t.ex. kurser i data, mobiltelefon, Bohuslän, moderna antikviteter, bridge. språk m m.

B. Det andra är att arbeta med pensionärernas villkor.
Det gör vi bl a genom vår medverkan i KPR, Kommunala Pensionärsrådet. Under senare tid har vi varit aktiva i frågor som Bankeberg, Udden, liksom en valdebatt inför riksdagsvalet.

Föreningen jobbar aktivt i KPR för att företräda de äldres behov i vård och omsorgsfrågor och naturligtvis också boendefrågor mm.

Månadsträffar
Kl 15 den första tisdagen i månaden har vi månadsträff i Kulturhuset Hav och Land (gamla Folkets hus), Hunnebostrand.
Genom våra månadsträffar erbjuder vi social gemenskap under trivsamma former.
 I vår förening kan du under gemytliga former träffa gamla vänner och lätt få nya.
Med sång, musik, reseberättelser m m, får du ett varierande program. Lite spänning blir det även genom spännande lotterier.