Aktuellt

Under denna flik kommer vi att presentera nyheter av intresse för våra medlemmar. Främst kommer det handla om nytt från kommunen med tonvikt på äldrefrågor. Vi kommer också att berätta om vad som händer i KPR, kommunala pensionärsrådet. KPR protokoll kan du nå genom att klicka på länken nedan.

Alla protokoll från KPR sammanträden finns på nätet.

Klicka här för att se dem!

Genom att bläddra vidarte under länken kan du se samtliga protokoll från kommunens nämder och styrelser.