ÅRSMÖTE  2017

Årsmötet 2017 avhölls Tisdagen den 10 jan i Hav o Land kl 15oo.

Vi årsmötet 2017 avgick Ulf PR Svensson efter många år som ordförande. Detsamma gällde för Ulla-Britt Svensson och Torsten Hammar. Samtliga avtackades med presenter.
Årsmötet tillsatte en ny styrelse, vilket framgår på annan plats på hemsidan.
Vidare beslöts att fortsätta verksamheten på i stor sett oförändat sätt.

Länk till styrelsen: läs här

Verksamhetsplan: läs här