Årsmöte 2019

Årsmöte 2019 avhölls tisdag den 5. februari på Hav och Land