Pensionsfrågan inför valet

Styrelsen har skrivit till förbundet och påpekat vikten av att man driver pensionsfrågan inför valet.

Skrivelsen föredrogs inför distriktsstämman i Ljungskile den 8 april och överlämnades personligen till för bundsordföranden Eva Eriksson