Anmälan månadsmöte

Från och med november 2021 vill vi att alla anmäler sig i förväg till våra månadsträffar.

ANMÄLAN.
En nyhet är att vi i fortsättningen vill att alla anmäler sig till våra månadsmöten.
Det finns flera anledningar till detta, den främsta är naturligtvis att det underlättar för vår planering när det gäller mat och liknande.
En annan är att vi tycker det är naturligt att veta vilka medlemmar som kommer på våra möten. Vi tror att bättre underlag i detta avseende underlättar vårt arbete att försöka skapa en mer attraktiv förening för flera.
För att kunna begära kommunalt aktivitetsstöd behöver vi också ange mur många som var närvarande på mötet. Inte bara till antalet utan även könsfördelningen.
Slutligen underlättar det vår interna kontroll och redovisning.

Anmälan sker bäst genom att skicka en mejl till oss på info@spfsotenas.se. För den som inte har mejl eller tillgång till internet går det bra att använda telefonen. Skicka ett SMS till Birgitta Gregorius på nummer 070-2010036. Det går naturligtvis också bra att ringa på det numret.