Titta in till förbundet

Förbundet inbjuder alla medlemmar till att delta i en digitalt seminarium ”Seniorer mitt emellan två val”. Syftet är att väcka intresset för opinionsbildning och öka kunskapen så att engagemanget i vårt förbund når fler.

Kursen har tidigare genomförts den 21 oktober och då intresset för denna var stort ges nu en andra chans att delta. Jag deltog i den första kursen och vill gärna rekommendera den. Bland annat gav kursen en god inblick i vilka frågor förbundet engagerar sig i, hur man bildar opnion och försöker påverka politiska beslutsfattare. Vad gör förbundet egentligen är en fråga man hör ibland, här får man svar på detta.

Tekniskt sett är det lätt att delta, man får en länk från förbundet som det bara är att koppla upp sig på. Det är bäst att använda en dator men surfplatta och telefon går också.

Klicka på länken nedan för att läsa förbundets inbjudan i sin helhet, där framgår också hur du anmäler dig.

Med vänlig hälsning Kjell Klasson

Inbjudan.pdf