Dundret

    Vår föreningslokal Backskolan

Sommarhälsning

Trevlig sommar önskar vi till er alla! Skönt med sommar och sol och möjligheter till utevistelser.

Valborgshälsning med tips på aktiviteter

Nu har Corona restriktionerna pågått ett bra tag och längtan efter ett normaltillstånd ökar. Vi tror inte att vi kan starta under våren, men förhoppningsvis till hösten. Det gäller att försöka aktivera sig under tiden, så här nedan följer några tips.

Information från Polisregion Nord, Förebyggande information och bedrägerier

Med anledning av att vi inom polisen ser en påtaglig risk för vissa grupper i vårt samhälle att bli utsatt för bedrägerier med en Corona-aspekt vill vi med detta utskick uppmärksamma er på olika tillvägagångssätt som bedragare använder sig av men också hur man kan skydda sig från att bli utsatt för be-drägerier. De grupper vi menar är de som är självisolerade eller i karantän. Det kan vara på grund av att man är äldre, har sänkt immunförsvar eller på något sätt kommit i kontakt med viruset. Bedrägerier som förekommer i samband med Coronavirus är mycket varie-rade. Det handlar framför allt om redan existerande tillvägagångssätt och just nu med en tillagd Corona-aspekt. Så här kan tillvägagångssätten se ut:

Hälsoguide Region Norrbotten

Region Norrbotten har gett ut en hälsoguide till riskgrupper och alla äldre än 70 år.

Debattartikel i Aftonbladet: Regeringen har övergett pensionärerna

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i en debattartikel i Aftonbladet tillsammans med PRO och SKPF: Tyvärr måste vi konstatera att regeringen och samarbetspartierna varken förstår vilket arbete vi gör till dagligdags, bryr sig om effekterna av pandemin för äldre eller att stötta oss ekonomiskt.

Över 10.000 underskrifter insamlade i vårt upprop för äldreomsorgen – Skriv under du med!

I början av juli startade SPF Seniorerna ett digitalt upprop för äldreomsorgen. Namninsamlingen kommer att pågå fram till hösten då vi hoppas kunna redovisa ett stort antal underskrifter för socialminister Lena Hallengren och övriga beslutsfattare.

Skriv din berättelse!

SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna har ett gemensamt projekt för att bryta ofrivillig ensamhet. Inom projektet har vi startat en skrivuppmaning där vi uppmanar alla över 65 år att skicka in sin berättelse som handlar om detta märkliga år, då coronapandemin ställde allt på ända. Vi kallar vårt skrivarprojekt Coronans år 2020.

Ny prognos för pensionen 2021

Pensionsmyndigheten har idag lämnat prognos till regeringen om utgifter för kommande år. Prognosen är bland annat att inkomstpensionen räknas upp med 0,8 procent 2021. Prognosen som lämnades i maj var att inkomstpensionen skulle minska med 1,5 procent. Istället beräknas pensionen minska 2022.

Faster Ester

Marie Byström skriver vackert och vemodigt om ett liv som inte blev, om sina minnen av Faster Ester som "blev över".

Stor brist på särskilda boenden

Trots en viss förbättring har fortfarande har 109 av landets 273 kommuner underskott på särskilda boenden för äldre.

Dags att stärka biceps!

Det finns många muskler att träna i armar och axlar. Nu har turen kommit till biceps.

Besvikelse över bristande stöd till seniorer

Seniororganisationerna förväntas sprida information till äldre under pandemin. Samtidigt kämpar de med ekonomin på grund av bristande stöd.

Gå till nyhetsarkivet

Nyheter från Norrbotten

Aktuella kampanjer från vårt förbund

Annonser