Julfest 2023

Traditionell Julfest fredagen 8 december i föreningslokalen Backskolan.