Medlemsmöte 15/11

Jan-Erik Nilsson berättar och visar bilder om
boken Fjällrand, de krokiga tallarnas land.