Medelmsmöte 10 januari 2024

Många medlemmar kom till mötet för att lyssna på kommunalrådet Birgitta Larsson som besökte vårt medlemsmöte.