Inger Junkka Café-öppet hus 7 februari

Inger Junkka, socialnämndens ordförande, var inbjuden för att informera om äldreomsorgen.